Algemene voorwaarden – Kidssport

De door Kidssport aangeboden activiteit betreft sporttrainingen voor kinderen. De activiteit kent drie betrokkenen, te weten Kidssport, de deelnemer (het kind) en de ouder/verzorger van de deelnemer. Onder deelnemer ook wordt verstaan deelneemster of anders.
De activiteit duurt één uur. Indien de deelnemer eerder wenst te stoppen, is de ouder/verzorger bevoegd de deelnemer eerder mee te nemen.

Middels inleveren van een ingevuld inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen Kidssport en de ouder/verzorger over deelname van de deelnemer. De inschrijving voor de activiteit is voltooid als het inschrijfformulier bij Kidssport is ingeleverd en deze voorwaarden zijn geaccepteerd.

De kosten van de activiteit zijn afhankelijk van de door de ouder/verzorger gekozen deelnamevorm. De kosten staan beschreven op het inschrijfformulier en op de website.
Het lidmaatschap kan per periode worden opgezegd, meld dit ten minste 1 week voor het einde van de periode. Dit geldt ook voor strippenkaarthouders.
De betaling geschiedt per overschrijving op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer naar aanleiding van de factuur en kent een betalingstermijn van dertig dagen vanaf de factuurdatum. In het geval van betalingsachterstand kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname.

In het geval van ziekte of afwezigheid van de deelnemer is het gewenst dit te laten weten per mail of een telefonisch bericht. In het geval een deelnemer die deelneemt via een lidmaatschap per periode voor langere tijd verhinderd is, kan in samenspraak met Kidssport lidmaatschap gepauzeerd worden.
In het geval van ziekte of afwezigheid van de trainer zal Kidssport voor vervanging zorgen of de annulering van de les tijdig laten weten. De les gaat in principe altijd door, ook bij regen. Buitenlessen zullen bij onweer wel onderbroken worden. Wanneer een les door omstandigheden niet langer kon duren dan 30 minuten, zal deze niet in rekening worden gebracht.

Deelname aan de activiteiten van Kidsschool is geheel voor eigen risico. Kidsschool is niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade in welke vorm dan ook. Kidsschool is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel als gevolg van deelname aan een activiteit. Kidsschool is niet verantwoordelijk voor blessures opgelopen voor, tijdens of na deelname aan een activiteit.

Kidssport gebruikt beeldmateriaal voor het delen in een besloten WhatsAppgroep van de lesgroep en openbare plaatsing op de website, social media-kanalen en bij artikelen over Kidssport. Plaatsing op openbare kanalen gebeurt anoniem en enkel na expliciete toestemming van de ouder/verzorger.